lunedì 2 maggio 2016

HiNOial


HaRe haRu
HeRaM

clz elOi
Fulu

wuRi NuNa
e]eO


~


domenica 1 maggio 2016

Solrp >azaros G.zi - Armenierna i Venedig et Italien - Landologica CCCXXVI
En sedan gammalt invandrad samt numera således existent minoritet i Italien äro den -armenska minoriteten og då speciellt i Venexia där armenierna funnits sedan 1253 efter att de anländo som köpmän till staden og de har härefter kommit i omgångar genom århundradena, hvilket gjort Venedig till ett av Europas största och mest kända centra för armenisk kultur samt språk og Venedig är det till viss del ännu idag, om man bortser från senare framväxta Paris.

Den serenissima republiken Venedig gav den armenisk-katolska benediktinska munkorden Mekhitaristerna ön San Lazzaro, Solrp >azaros G.zi, som ligger precis väster om Lido, anno 1717 så att de där kunde bygga upp ett ordenväsen, då det varo förbjudet att så göra inom stadens gränser. Rika armenier från Madras grundade även några väldigt kända skolor i Venedig, bland annat Collegio Armeno Moorat Raphael. Man grundade likväl ett tryckeri som gett ut en mängd litteratur, främst på armeniska, og det armeniska biblioteket innehar idag omkring 200 000 böcker. Den äldsta kvarvarande akademiska publikationen på armeniska utges härifrån än idag, Pazmaveb.

Idag uppges de uppgå till omkring 2500 personer.

De äldsta spåren utav armenier i Italien sträcker sig ända bak till 500-700-talen men det var under 800-1000-talet som ett stort antal armenier flyttade till den italienska halvön från Balkanländerna, då främst från Thrakien samt Makedonien, varandes paulicianer som sågo gud som en ond varelse, men de armeniska kommuniteterna som i Venedig skapades via handelskontakter emellan olika italienska stater og det armeniska Kilikien utmynnandes i reguljära avtal med ömsesidiga handelskolonier.

När mongoler et tatarer invaderade Kilikien under 1200-talet, og den egyptiska sultanen slutligen tog området år 1375 varvid konungadömet försvann, ökade antalet armenier i Italien. Den armeniska drottningen Caterina Cornaro flyttade då över till Cypern medföljandes utav runt 30 000 rika armenier som tillikt flyttade med, än idag finns armenier på Cypern från denna venetianska tid, men likväl flyttade en del vidare över till Italien og Venedig.

De flesta har genom århundradena assimilerats i det allmänna italienska samhället.

Dansk minoritet på Färöarna - färingsdanska og gøtudanskt tal - Europas tungomål DCL


Det finns även cirka 1000 personer på öarna som egentligen är danskspråkiga, hvilka får sägas vara en relativt liten minoritet främst boende i huvudstaden. Nästintill alla färingar kan dock även danska, i varierad grad, emedans danskarnas kunskaper i färöiska ofta anses vara begränsade till läsning samt förståelse av talat språk. Den danska som nyttjas på Färöarna haver ehuru emottagit vissa färingska inlån, speciellt gällande sådant som hör till färöiska företeelser, så en viss utveckling till färingsdanska är förestående. Det motsatta, när färingar talar danska, kallas för gøtudanskt og är i mångt å mycket bokstavstrogen danska med färingsk språkmelodi samt accent.
~


sabato 30 aprile 2016

De danska språken


De västdanska språgen består utav de olika jylländska målen där det som kallas jutskan är speciellt distinkt og sydjylländskt emotsatt de andra väderstreckens jylländska, många menar att detta är egna språk avskiljandes en hel del från slentriandanska, östdanska är en form som genom Sveriges imperialism förminskades extremt, då de skåneländska språken försvenskats till stor del genom den koloniala tiden som följde eröfvringen, emedans bornholmskan kvarfinnes på avfolkningsön i Östersjön. De danska ömålen är en samling mål där själländskan, med köpenhamskan som central punkt, intar en central position, andra ömål är tillhöriga de andra öarna, exempelvis fynskan.

Själländskan besitter total hegemoni i riket, og utgör det som i vardaglig tal åsyftas vid danskan, men jylländskan samt bornholmskan havandes ännu klarat sig relativt bra, och då speciellt jutskan.~
Jamaicasemestern


det bästa är när du får besök
av din älskare från Jamaicasemestern

bart alls rörandes från sovrummet i en vecka
brukandes mig som eran slav

slickandes, sugandes, städandes, kockandes
~


Modernisera kungahuset


rätten att adla
bör reintroduceras
~


Knarkmoralism


anno 2013 tjänade den calabriska maffian 472 miljarder kronor
mestadels på narkotikahandel

detta kunnom vi tacka illegalisterna för
~


Er padre de li santi - Censur af svensk og norsk media - ett axplock


Er padre de li santi


Er cazzo se po di’ radica, ucello,
Cicio, nerbo, tortore, pennarolo,
Pezzo-de-carne, manico, cetrolo,
Asperge, cucuzzola e stennarello.

Cavicchio, canaletto e chiavistello,
Er gionco, er guercio, er mio, nerchia, pirolo,
Attaccapanni, moccolo, bruggnolo,
Inguilla, torciorello e manganello.

Zeppa e batocco, cavola e tturaccio,
E maritozzo, e cannella, e ppipino,
E ssalame, e ssarciccia, e ssanguinaccio.

Poi scafa, canocchiale, arma, bambino.
Poi torzo, crescimmano, catenaccio,
Minnola, e mi’-fratello-piccinino.

E tte lascio perzino,
Ch’er mi’ dottore lo chiama cotale,
Fallo, asta, verga e membro naturale.

Quer vecchio de spezziale
Dice Priapo; e la su’ moje pene,
Segno per dio che nun je torna bene.


Giuseppe Gioachino Belli, Roma, 6 dicembre 1832


i Anthony Burgess engelska översättning:


Here are some names, my son, we call the prick:
The chair, the yard, the nail, the kit, the cock,
The holofernes, rod, the sugar rock,
The dickory dickory dock, the liquorice stick,
The lusty Richard or the listless Dick,
The old blind man, the jump on twelve o’clock,
Mercurial finger, or the lead-fill’d sock,
The monkey, or the mule with latent kick.

The squib, the rocket, or the roman candle,
The dumpendebat or the shagging shad,
The love-lump or the hump or the pump-handle,
The tap of venery, the leering lad,
The handy dandy, stiff-proud or a-dandle,
But most of all our Sad Glad Bad Mad Dad.

And I might add
That learned pedants burning midnight tapers
Find Phallus, apt for their scholastic papers,
And one old man I know calls it Priapus.
His wife has no word for it but a sigh --
A sign that Joy has somehow past her by.~
venerdì 29 aprile 2016

Danismer et ordinfluenser i färingska - Europas tungomål DCIL


Det basala ordförrådet härrör från den ovannämnda trädgrenen, men man har även för moderna företeelser en mängd danismer men dessa har man försökt motverka de senaste hundra åren och nu finns det ofta synonymer för de flesta nyare saker, hvilket i sig är bra för de som vill ha ett rikare tungomål med stor ordmångfald, till exempel tyrla som osså kan benämnas helikoptari - någon svensk översättning av detta anses inte behövas, å andra sidan skall man heller inte vara rädd för impulser samt inflytelser. 1958 skapades en speciell språknämnd för dessa frågor, Málstovnurin, och man låter ofta isländskan vara mönster för språkutvecklingen, hvilket bland annat tyrla ovan visar då det heter þyrla, ‘radio’ och ‘television’ heter exempelvis útvarp respektive sjónvarp på bägge dessa språk. Även om man till viss del motarbetar danismerna så fortsätter de att göra mycket stort intryck på färöiskan, då speciellt i det talade språket, även om man färöiserar dem så att de bättre ska passa in i det färingska ljudsystemet. Skriftspråket är som nämndes medvilligt arkaiskt, hvilket gör att det ligger relativt långt borta från det talade språket; anledningen till detta var givetvis att man ville göra språket synligen härfört till det som uppfattas som gammalt samt därmed skapa en artificiell traditionsbundenhet.
~


Personlig tränare


trenne gånger i veckan
kommer din egna tränare

ledandes till svett


~


Kalaspåsköl - Nils Oscar

mycket maltig påskölssmakig ale med allenast liten sötma et sirabspröd, torkad frukt, men ock relativt neutralt platt förutöver höet som hystats i ett stall


~

giovedì 28 aprile 2016

Klickerier


detta är inte en sida som tjänar pengar på klick
men jag vill ändå att du klickar som galen ståfräs

~

mercoledì 27 aprile 2016

Det färöiska språkets skriftspråkliga historia - Europas tungomål DCXXXXVIII


Den äldsta litteraturen för färöiska är de medeltida balladerna, d.v.s. kvæði, som framförs i den alltjämt existerande kvaðdansur, men skrevos ner först år under 1780-talet. Den norröna / fornvästnordiska skrifttraditionen antas ha upphört under reformationen eftersom danska infördes som kyrkospråk på öarna efter 1536, men de färöiska målen fortlevde ehuruväl i talad form tills de kom i skrift igen. Skrifttraditionen upptogs återigen av Hammershaimb 1846 och fortlevde i senare publikationer och den arkaiska stavningen som man håller sig med är medvilligt, bland annat så har bokstaven ð oftast inget fonem knytet till den. Före Hammershaimb så är även Svabo nämnvärd då han redan under 1700-talet försökte skapa ett mer folkligt skriftspråk, hvilket togh misshagade andra, det språk han dokumenterade för eftervärlden var relativt likt dagens språk som skiljer sig kraftigt från fornspråket, speciellt vad gäller fonologin. Svabos skriftspråk hvar antagligen uttalsenligt då han uttryckligen valde att följa Quintilianus språkråd - skriv såsom du uttalar. De fåtaliga källor som finns från tidigare tider, exempelvis Husaviksbrevet från 1407, visar ej på någon speciell skillnad från fastlandsnorska, men det kan ju även tyda på att man nyttjade norska som högspråk framtills dess att danskan definitivt tog över som skriftspråk efter 1536. Svabos avsikt var heller icke att skapa ett normerande skriftspråk utan hans syfte var helt enkelt att dokumentera det färöiska språket ‘i vor Tid’. Den första mer sammanhängande texten på färöiska som trycktes var Færöiske Quæder om Sigurd Fofnersbane og hans Æt som utkom 1822 samt följde den svabiska traditionen, men den första gången en färöisk text trycktes var 1814 när en dikt trycktes i en svensk tidskrift, tidigare alster hvart handskrivna. Hammershaimbs ortografi var ehuruväl den vinnande parten og han valde istället att bygga skriftspråkets utformning på historiska principer, hvilket har betytt att skriftspråket og talspråket inte alls gått hand i hand med varandra. Åren 1846-55 publicerade Hammershaimb en del kväden, sagor og gåtor med sin stavning och 1854 utkom hans Færöisk Sproglære som än idag bildar grund för skriftspråket. Före dessa insatser spådde man en undergång för språket och detta kan ju visa att det aldrig är försent så länge ett språk finns bevarat på något sätt, antingen genom att det finns talare eller att det finns skrivet, och det är därför det måste anses vara av vikt att dokumentera alla språk som är på väg bort så att det inte blir försent för dem, även om nutida talare av språket inte har något intresse att bevara tungan. Just färöiskan har ju exceptionellt goda förutsättningar för att överleva till följd utav geografiska, historiska, politiska samt kulturella aspekter. Impulsen att skapa ett skriftspråk fick Hammershaimb bland annat från regeringspropositionen 1844 som behandlade införandet utav allmän skolplikt på öarna, de danska myndigheterna ansåg nämligen det som självklart att detta danska amt skulle ha danska som undervisningsspråk för barnen som man även menade hade danska som modersmål, precis på samma sätt som man inassimilerat olika geolekter i exempelvis Sverige og annorländers. Detta sågos ej med blida ögon av färingarna varhän en språkdebatt blommade upp. Danska var dock det huvudsakliga undervisningspråket en lång tid framöver, färöiska infördes ej som läroämne förrän 1912 och då bara i väldigt begränsad utsträckning; skriftlig färöiska bleve icke obligatoriskt förrän 1920. När det inre självstyret, lov om Færöernes hjemmestyre, godkändes 1948 så innebar det bland annat även att färöiska härefter varit förstaspråket i skolorna, men givetvis ej utan problem då en brist på läroböcker på språket är förestående, hvilket gör att man åtminstone inom gymnasiet får nyttja danska böger. Det kan ju även påtalas att det framtills 1984, när en engelsk-färöisk orðabók publicerades, inte fanns några lexikon för färöiska mot andra språk än danska, mot danska fanns även bara tvenne styckna. Nu publiceras det ungefär 100 böcker om året på färöiska av hvilka runt 60-70 % är originella färöiska verk emedans resterande böcker är översättningar. Allt detta är görbra. Språket beräknas totalt ha 60 000 talare, eller kunnare, varvid alla på Färöarna kan inräknas, de flesta utsocknes bor i Danmark med omkring 15 000-20 000 färingar, og i övrigt finns emellan 500-1000 i Norge samt 5000 på Island.


~


Astghik - my Goddess - by Steve Lando

ISBN-13: 978-1530957897 
ISBN-10:
1530957893

Buy via Amazon or some other bokseller, available as a real book and as a slightly different e-book.~
Kvinnan främst


personligen tycker jag att vi män som förstår detta eller hävdar att vi gör det, bör absolut inte få några personliga vinningar eller fördelar för detta, istället bör vi förväntas eller avkrävas att ständigt via agering visa på våran seriositet
~


martedì 26 aprile 2016

Ashteroth Karnaim


~

+ Tu est Divina

Tolkningsförmåga


man måste ha en hjärna för att förstå mig
måhända därför jag strugglar med det själv~

Varför tjejer mår sämre - Tu est Divina I XLVII


utifrån generella synvinklar
så är det ofta så att tjejer, eller kvinnor, mår sämre än killar, eller män

många undrar varför

tjejer haver ofta ett djupare sinnelag, mer besjälsligare i mina ordalag, samt äro komplexare i sin interna struktur

detta är som oftast positivt men har baksidan i att det är enklare att det blir en känsla av att må dåligt då den djuplodade djuphetens essens ej tillfredsställs i tillräcklig grad, det ger en högre grad av effekt, av otillfredsställelse, og därvid destruktiva emotioner

för att ändra detta, för att få tjejer att må bra, eller bättre, så måste en förändring ske,
man måste låta hennes inre djup upplysas, behagas, og understödjas

hennes komplexivitet gör att många delar måste behagas samt tillfredsställas för att åtminstone viss harmoni eller balans skall nås, så att negationerna ej sprider sig som sot i luften, som solfläckar som ger kyla, det är viktigt att de behov hennes djupa inre, hennes sinne, hennes hjärta, har, bejakas, uppmärksammas, og tillfredsställs, så gott det går, utifrån hennes premisser

om bara detta sker, så har hennes komplexa samt djupa inre, det som åt andra hållet gav djupare illsinthet, den positiva effekten, att hon är som en blomma som slår ut, spricker ut i full blom, upplyst, underbar, divin

det är därför det är så viktigt
att kvinnor bejakas

fullt ut
I
Ilunedì 25 aprile 2016

Sjukhusbakteriers spridning


senast jag besökte sjukvården, för en kär anhörigs akuta livsavgörande ärende, så envisades var og en, utav kanske tio totalt, anställda inom vården, det varo läkare, kirurger, sjuksystrar, av alla de slag, att taga i hand med ett kraftigt handslag, det var väldigt markant og mer än säkerligen någon slags påförd policy av kulturell artighet

personligen nickar jag hellre när jag hälsar, men det hör måhändeligen ej hit, att taga varandra i hand är värsta smittorisken, gör det dock
~

Färöiska språket och dess dialekter - Europas tungomål DCXXXXVII


Tungomålet man talar är alltså det indoeuropeisk-germansk-nordgermansk-västnordisk-fornnorsk-västfornnorska språket färöiska / føroyskt / färingska. Det talas av nästan alla invånare på öarna, en mindre minoritet av dansktalande finns. I likhet med isländska är tungotalet utvecklat från de västnorska varianter som varit grunden för de atlantiska nordiska språken, men det är väl att märka att dagens talare utav isländska samt färöiska inte utan vissa problem förstår varandra, og när det gäller skriven text så förstår ofta färöingar isländsk men inte alltid tvärtom. Färöiskan är faktiskt ganska dialektalt splittrad för att vara ett så litet språk, men det kanske är förståeligt med tanke på de geografiska förhållandena. Man brukar indela geolekterna i en nordlig samt en sydlig variant og möjligtvis även i en mellanvariant, och det är i sådana fall mellanvarianten som är den hegemoniska, då denna dels har huvudstaden som säte och dels har den största befolkningsmängden och ytterligare dels för att det främst var utifrån denna som skriftspråket utformades, bland annat för att man ville kunna jämka samman de olika geospråkliga varianterna utan att skapa språkkonflikter.


~