mercoledì 16 aprile 2014

Girl Power


Power to the Girls
life’s ænigma is in You~


Hayastan af Hayak, Noahs son - Europas tungomål CCCLXV


Hayk’ är det ursprungliga namnet för Armenien men förlängdes under medeltiden till @a3asտan, Hayastan, genom ett tillägg av det iranska suffixet –stan ‘land’. Hayk är Noahs ättling samt enligt hävd urfader till det armeniska folket, därav även dess legendariska patriark, han skall ha besegrat den babyloniska kungen Bel 2492 f.kr. och sedan grundat Armenien i Araratregionen. Första gången exonymen Armenien finns i det skriftliga källmaterialet är i den fornpersiska Behistuniinskriptionen, av Darius I, från 515 f.k. där Armina, [ej bloggningsposibla tecken], är ståendes, även i forngrekiskan åtfinns Αρμένιοι. Redan på 2300-talet f.kr. nämns ett område vid Ebla vid namn Armânum som Naram-Sim erövrat, även farao Thutmose III nämner 1446 f.kr. ett Ermenen som  skall vara ett land som himlen vilar uppenpå. Ordet bygger på den indoeuropeiska roten *Ar- som betyder ’ljus, eld, sol’ og åtfinns även i ord som Ararat, arier, m.fl., enligt armenisk tradition är ehuru Armenak eller Aram en ättling till ovan nämnd Hayk’.~


Axat från boken Europas tungomål.

Animus~Anima


 
Animus
andrik ~ andskön
andessens ~ andfin ~ andfull
andädlig ~ andkärlek ~ andsjälslig ~ andalltet
andfiness ~ andtillhörighet ~ andsamhet
andligt ~ anddivint
Anima
~De tu Armenierna - Europas tungomål CCCLXIV


Armenien, eller Hayastan, blev i nutid självständigt när Sovjetunionen föll ihop, men området har en lång historia bakom sig. Folkslaget armenier uppkommer för första gången i skriftliga belägg i persiska kilskriftsurkunder på 500-talet f.kr. Det nutida landet ligger söder om Kaukasus, men nästan hela landet ligger över 1000 meter över havsytan, og gränsar till Georgien, Turkiet, Iran samt Azärbajdzjan. Den fjärde naboen, Azärbajdzjan, har landet ett speciellt förhållande till, väster om Armenien så ligger den azärbajdzjanska enklaven Nachitjevan och österut inuti Azärbajdzjan ligger den armeniska enklaven Nagorno-Qarabag (‘Bergs-Qarabag’). Nagorno-Karabach har en armenisk befolkning, men konflikt råder om vem som har rätt till området, för närvarande styrs området av en egen armenisk republik som inte erkänns av någon alls, inte ens Armenien. I enlighet med internationell lag, artikel 1, 55, 73, i FN-stadgan, kring självbestämmanderätt har varje folk rätt att bestämma själv, även gällande suveränitet. I denna skrift genomgås Nagorno-Qarabag för sig, så som det bär.
~

Axat från boken Europas tungomål.

lunedì 14 aprile 2014

Andorra - Katalanskans officiella räddare - Europas tungomål CCCLXIII


Strax över 60 procent av befolkningen beräknas tala katalanska. 60 procent lär också tala kastilianska, alltså det språk som mycket felaktigt, men som mycket ofteliga benämns som varandes spanska, en del av befolkningen är således mer utrönat bilinguell. Sex procent beräknas også vara bekäftiga i franska. Det är franska ock katalanska som är nationalspråken i Andorra, men där katalanskan aktivt används, ock kastiljanskan är som nämnt erkännt som minoritetsspråk. Vi kommer naturligtvis återkomma till alla dessa språk vid de berörda länderna där de är långt mer utbredda - även om katalanskan här är ett nationalspråk, till skillnad från situationen i Spanien där det finns många fler talare, men där målet enbart är ett officiellt tungomål på regional basis. Katalanska har över tio miljoner talare totalt men det är bara i lilla Andorra där språket är officiellt, en stor rörelse i landet äskar att dömet skall gå in i EU hvilket skulle vara belivande för katalanskan överlag, då den spanska staten fallerat och hänfaller åt etnocentrism.
~

Axat från boken Europas tungomål.

Språk i Slovakien, i Europas tungomål - InfoFörutöver Slovakiens statsterritoriums historia genomgås slovakiska, i sina västslovakiska, centralslovakiska et östslovakiska delar, samt dessa i sina kulturella og jesuitiska språkfärger, samt tjeckiska, ukrainska, ruthenska, lemkerna, kroatiska, ryska, polska, karpatoromani, ungrike roma, servike roma, lovari, karpattyska, mantakiska, västjiddisch, oberlandjudarna, og ungerska, i förhållande till landet Slovakien, i boken Europas tungomål.


~


giovedì 10 aprile 2014

Logisk matematik (II)


vi ärom två
görom oss av med en
bliver ett
alstrom oss trenne
bliver fem
men vi havom sex

~

Baskiska Andorras alla romanska språk - Europas tungomål CCCLXI


Tungomålsenligt sett så tillhör Andorra de indoeuropeisk-italisk-romanska målen, men med tre olika tillägg, ett tillhör den occitanskromanska språkgemenskapen med det katalanska språket som huvudspråk, man talar nordvästkatalanska, ett den kastilianskan som tillhör den iberoromanska gruppen, samt en mindre grupp gallicisktalande och en större portugisisk, och det tredje tillägget tillhör den galloromansk-nordliga franskan - längre bak i tiden så var dock befolkningen i Andorraområdet endast baskisktalande, bebott i hannibalisk tid av stammen andosiner, först nämnt som Άνδοσίνους, av Polybios. All nuvarande administriell handgörning sker på katalanska, men de fransktalande kan låta barnen gå i fransk skola om så önskas – ungefär 50 % av alla andorranska barn väljer den franska skolan fastän fransk nationalitet allena bärs av omkring sju procent. Även kastiljanskan utlärs genom skolsystemet om detta väljs, språket i sig är erkänt som ett minoritetsspråk, där omkring 40 % av befolkningen har det som modersmål. Övrigt språkbruk som antagningsvis är existent i landet uppbärs av de omkring 2000 nordafrikanerna, främst marockaner, som bor där, tusen britterna, en del italienare, några hinduer, samt de bedömda 100 judarna. Arabiska kan vara på väg in i skolsystemet.
~

Axat från boken Europas tungomål.

mercoledì 9 aprile 2014

Andorras omvälvande 1900-talshistoria - Europas tungomål BLX


1993 hade man en folkomröstning som ledde fram till en demokratiskt utformad konstitution, något man redan krävt 1933, innehållandes tillåtelsen av politiska partier samt ett valt parlament. Före detta var landet ett fögderi där furstarna hade all beslutande makt, fastslaget anno 1278, men där lokalbefolkningen ej hade juridisk lagbestämmande rätt. Vid upproren 1933 där man önskade utökad demokrati besatte Frankrikes militär landet en stund, året därpå proklamerade sig Boris Skossyreff sig som Boris I, prins av Andorra, samt startade krig med biskopen af Urgel. Han arresterades av Spanien och slängdes ut. 1993 blevo man således självständigt samt beträdde även Förenta Nationerna, landet är numer ett konstitutionellt principat med kvarhållet dubbelstyre. Man använder sig av euron och har ingen försvarsmakt, för övrigt så klarade man sig bra undan de tvenne krigen under första halvan av 1900-talet, men upprätthåller en självständig utrikespolitik. Under andra storkriget var man neutral och en viktig smuggelväg emedans freden med Tyskland avseende första storkriget fick avvakta framtills 1958, Andorra hade deklarerat krig med Tyskland men aldrig medverkat i några bataljer, månt var det därav man glömde furstendömet i Versaillesfreden. Andorra får ehuruväl än idag pröjsa den pålagda skatten till sina furstar fastlagd anno 1278, kallad questia, beståendes utav fyra skinkor, fyra brödlimpor samt en skvätt vin.~

Axat från boken Europas tungomål.

Språk på Sark, i Europas tungomål - Info


Den lilla självständiga staten Sark med sina runt 600 invånare, kallade kråkor, vars historia og kontext genomgås i boken Europas tungomål, har likväl ett distinkt språk, numera nästintill utdödt. De aktuella språken för Sercq äro sercquiais, som tidigare fanns i varianterna tu, samt engelska.~

martedì 8 aprile 2014

Tandborstens kulör


borstar smuts i mun
avsköljandes smuts, i vask

vit, fåen hoppas
Principat d’Andorra, Marca Hispànica - Europas tungomål BLIX


Andorra eller Principat d‘Andorra som det mer rätteligen benämns, är det lilla furstedömet i Pyrenéerna som enbart består av 468 km², fullt medborgarskap bär omkring 36 % av befolkningen. Andorras oberoende samt moderna historia börjar med att Karl den store erövrar området från morerna anno 803 för att befästas när dennes son Ludvig den fromme ger området till biskopen af Urgel anno 819 - Urgel ligger i Katalonien. Andorra är det sista oberoende området utav det förutvarande Spanska mark, Marca Hispànica, som var en pärletråd av dömen längs Pyrenéerna. Men med anledning utav att området förblev omtvistat, så hamnade riket 1278 i gemensam styrelse under biskopen i Urgel og greven av Foix i Frankrike, genom paréagekontraktet, denne siste överlät dessvärre sitt rättmäktiga delstyre till den franska kronan anno 1607. Under den franska revolutionen upphävdes alla feodala anspelningar i Andorra, men de återinfördes snart under Napoleons styre. En av dessa feodala rättigheter är den gamla feodalrättigheten att herren i området har rätt att förhandspröva brudens sexuella förehavanden inför ett bröllop - det är alltså den katolska biskopen av Urgel och den franska presidenten som innehar denna rättighet, men så vitt det är känt så nyttjas den ej.


~

Axat från boken Europas tungomål.

lunedì 7 aprile 2014

Alderneykossornas ö - Riduna, Sarmia et Alderney - Europas tungomål BLIIX


Förutom tidiga stenåldersfolk så haver man funnit att även romarna ockuperade ön, det är möjligt att det var denna ö som de benämnde Riduna, eller så är namnet som påkallas Sarmia, det står ej ordentligt klart än nu. Namnet Aoeur’gny / Äorgny, eller då Alderney, vet man ej heller hvart det är kommen ifrån, om det är av germansk eller keltisk stam, men det kan även vara en efterbildning av ett nordmännsk ord för ‘ö nära kusten’, via Adreni eller Alrene, ändelsen är märkbart ‘ö’. Från tusentalet og framåt under 300 år så styrdes ön utav biskopen av Coutances, men det var kronan som var den officiella ägaren av Alderney och under Henrik VIII så insågs öns strategiska läge varhän en marinbas planerades för ön som genomgick en snabb fortificering. Till skillnad från de övriga normandöarna så styrdes ej Alderney under ett feodaliskt styre, utan istället utav en reguljär administration bestående utav sex magistrater samt en prevôt, d.v.s. en sheriff. Öns befolkning kom under dominion av en guernseyisk familj under 1600-talet, hvilket ogillades av den alderneyiska befolkningen. Men när generationsskifte togs vid i härskarfamiljen ökade acceptansen, speciellt då sonen visade sig vara en duktig pirat som bringade stora inkomster till ön. Piratverksamhet var en legal verksamhet under krig og krig rådde ofta emellan Storbritannien samt Frankrike, så det fanns stora möjligheter att tjäna pengar under 1700-talet. När de napoleonska krigen tog slut gick det däremot sämre för den alderneyiska befolkningen, som förövrigt kallas för vaques ‘kossor’ av andra normander, framtills dess att turismen kom igång efter andra världskriget. Innan dess var fattigdom samt utflyttning legio. Angående dessa kossor så hade Alderney en egen koras, alderneykossor, även dessa flyttades för att undkomma tysken sommaren 1940 till ön Guernsey där den dessvärre korsades med lokal boskap. De sista få genuina alderneykossorna slaktades og åts upp av tyskarna. Inte bara tungomålet förintades således, utan även vacquicides begicks.


~

Axat från boken Europas tungomål.

Språk i Luxemburg, i Europas tungomål - Info


För avsnittet om Luxemburg, i boken Europastungomål, genomgås luxemburgskan, uppdelat på areler, eechternoacher, kliärrwer, miseler, stater, veiner, minetter samt weelzer, förutöver dessa äro franska, standardhögtyska, wallonska og portugisiska aktuella.
~

domenica 6 aprile 2014

Destruktiv ock elak


tom og innehållslös

vet du vad,
jag tycker du kan dra åt helvete


~


Auregnaeux / Aurignais språkexempel - Europas tungomål BLVII


Från den normandiska wikipediasidan, skrivet på språket:

L'Aoeur’gnaeux (âorgnais) ’tait la vieule laoungue Nourmaounde d’Aoeur’gny. Ch’té laoungue n’eüst pu. Les draïns craîgnouns à prêchyi en Aoeur’gnaeux, ch’tait d’vaount la prémyire dgeurre, et oupreû la draïne dgeurre, persounne tchi sount arvénuns en Aoeur’gny n’prêchaeiunt daouns leus viar laoungadge.

Auregnaeux var det forna normandiska språket av Alderney. Tungomålet finns ej längre. De sista barnen att tala auregnäiska var före första kriget och ingen har talat det sedan det andra kriget.~

Axat från boken Europas tungomål.