lunedì 23 ottobre 2017

Völvan - Landologica CCCVIIC


 
förtrollande magi
divinerad parley

Gambara
langbarðr vann


~
 

Skånskt tal


 
sagoligt fagert
af din mund udmynna
~
 

domenica 22 ottobre 2017

Nyårslöfte - en germansk tradition


 
när nytt år vankades så fanns en tradition att strenga heit, att ge ett löfte, hvilket man gjorde samtidigt som man tömde en bragebägare, bragarfull, detta kunne återupprepas flera gånger under samma tidpunkt, men utlovelsen vunno ej helig grund om man ej även för sin heitstrengning tog in en galt läggandes handna sin på dennes ryggborst för att avge löftet, galten kallades sonargǫltr og skall antagligen vara den galt som leder svinhjorden. Man skall alltså:supa sig full
draga in ett svin i stugan

sättandes sin hand uppenpåna
sägandes sin utlovelse~

Läs mer om germansk mytologi i boken Eurasiens språkfamiljer III