giovedì 26 novembre 2015

Ayinger Celebrator - DoppelbockCelebrator
Dunkles Bayrisches Starkbier

en härlig mustig bocköl, dubbelbockig dessutom, mjukt komplexig fullkroppad maltig smak med viss sötma, choklad, torkade frukter, fleur et bröd. Perfekt inför vintertid.

~

De olika judiska populationerna i 1800-talets Frankrike - Europas tungomål DCXXXIV


Judarna i sydväst integrerades bara saktfärdigt i den franska nationen og dess kultur då deras egna kultur istället klart var hämtad från den portugisiska härkomsten, de fortsatte att hålla sig inom gruppen samt kvarvara i de yrken de av hävd innehaft. I slutet av 1800-talet var de runt tretusen i främst Bordeaux og Bayonne, emedans flera mindre ställen ej längre innehavde någon judisk befolkning. Judarna i sydöst som tidigare blivit tvingade att bo i de fyra carrieri var snabba på att röra på sig när möjligheten infanns, 1808 fanns det bara 360 judar kvar i Carpentras, 130 i Avignon, 49 i Cavaillon, samt 22 i Isle-sur-la-Sorgue, av en total franskjudisk befolkning på 77 000, då majoriteten flyttat till andra städer i Midi, eller till Lyon og Paris - under den tredje republiken försvann de judiska befolkningselementen helt i Cavaillon et Isle-sur-la-Sorgue. Bland de celebra judar som kommer från Avignon eller Comtat utmärks Adolphe Crémieux som var justitieminister i slutet av 1800-talet samt René Cassin som fick Nobels fredspris 1968. De alsaciska og lorränska judarna var även de i likhet med portugiserna något senare med att låta sig assimilera sig. Deras antal var 1808 omkring 26 070 i Alsace samt 10 896 i Lorräine, hvilket till 1861 ökade till 34 998 respektive 14 864 personer. Man räknar att Alsace-Lorraine 1808 var hemvist för runt 79 procent av de franska judarna, 1861 hade denna siffra sjunkit till 63 procent och bara fem år senare till 57 %. Dessa östra judar, talandes västjiddisch, var främst rurala historiskt samt förblev oftast så även i den nya tiden även om en hel del flyttade till städerna, men då ofta till mindre städer og byar - en del tog sig ehuru till Paris, men ock Strasbourg växte till sig och blev Frankrikes andra judestad. När Tyskland annekterade Alsace-Lorraine 1871 valde en hel del av de germansktalande judarna att flytta till Frankrike och då främst till Paris, detsamma gjorde förövrigt även en del av den ickejudiska tyska befolkningen. Det var främst medelklassen som valde Paris som inflyttsort, emedans den mer rurala befolkningen istället tittade åt det transatlantiska hållet för sin flytt, en folkräkning 1872 visade att 34 procent utav judarna i Paris var födda i Alsace-Lorraine. Den judiska befolkningen i Paris fortsatte således att växa oavbrutet og 1891 hade den nått ett antal av runt 40 000 individer, 1811 hade Paris 6 procent av de franska judarna, 1841 11 %, 1884 17 %, 1853 20 % samt 1861 26 %, hvilket skall jämföras med att 1861 bodde allena 5 procent av den totala franska befolkningen i huvudstaden - i slutet av 1800-talet beboddes Paris av omkring 50 procent av det totala antalet judar inom landets gränser. Inte endast intern migration låg bakom denna sifferexplosion då man kan se att 1872 så var 80 procent av de parisiska judarna födda i Frankrike, men oftast ej i Paris, emedans siffrorna för 1905-07 gått ner till 54 procent. I slutet av 1800-talet var det judiska befolkningsantalet stabilt i sydväst samt i Midi, i Marseille kan man även se att runt 80 procent av judarna var franskfödda, i likhet med Paris, emedans resternade således var utlandsfödda, då delvis företrädesevis algeriska judar som traditionellt talar judeoarabiska, samt vissa judeospanjorer, änskönt de även oftast varit kunniga i franska redan före de anlänt. Intelligentian i Marseille bestod till övervägande del utav judar med hemmahörighet i sydöstra Frankrike. Det marseijiska judeantalet var 1923 omkring 8500, men ökade till 12 000-13 000 på sju år, 85 % var sefardiska judar emedans resterande var ashkenaziska. De flesta immigranter som kom till Marseille tillhörde medelklassen, förutom de förmögna ladiner som kom från Balkan under slutet av artonhundratalet, 1872 bestod stadens judar till 17 procent utav balkanska eller mediterranska stadsjudar.
~

Axat från boken Europas tungomål

martedì 24 novembre 2015

Franska revolutionen och de Franska judarna - Europas tungomål DCXXXIII


Efter att den franska revolutionen genomförts så blev det upplopp i Alsace då judarna blev utsedda till syndabockar för den ekonomiskt karga situation som var rådande där, en hel del judar flydde då fältet. De parisiska judarna blev något oroade och närmade sig det franska lagtinget begärandes medborgarskap för de ashkenaziska judarna emedan portugiserna avstod, kanske rädda för att förlora sin speciella status. Efter en lång og stormig debatt blev röstsiffrorna 408 mot 403 där man avböjde all sorts kollektiv behandling utav judarna, då man enligt de nya riktlinjerna såg till individen allena, samma dag fick alla protestanter medborgarskap i en kollektiv behandling. De portugisiska judarna lämnade in sin ‘medborgarskapsansökan’ 1790 och blev tillsammans med de avignonska, i Bordeaux boende, og spanska judarna beviljade detta. När Avignon et Comtat senare kom att ingå i Frankrike blev samma lag gällande för dem. Först 1791 åtnjöt de östeliga judarna samma rättigheter.

~

Axat från boken Europas tungomål

Fifty shades of grey I


these poems
should be read one and one

as you should be fucked
over and over again

~


lunedì 23 novembre 2015

Estnisk minoritet i Finland


I Finland finns en estnisktalande minoritet om runt 6000 personer. Estniskan tillhör likt detta de uraliska språken men är inom subgrupperingen av de -baltofinska målen, just de som befinner sig i Finland talar främst nordestniskan, hvilket av vissa karaktäriseras som ett eget språk.


Dagens estniska minoritet är främst flyktingar från andra världskriget, men det har även funnits en ursprunglig eller åtminstone äldre estnisk befolkning i Finland, men den haver ehuru blivit absorberad av den svenska målgruppen, åtminstone enligt en relativt trovärdig teori.~


Fifty shades of grey, black and white - by Steve Lando
ISBN-13: 978-1519321589 
ISBN-10: 1519321589 

Available as a real book and as a slightly modified e-book, via Amazon.~

domenica 22 novembre 2015

1700-talets parisjudar - Europas tungomål DCXXXII


Paris var formellt stängt för judar framtills 1789, men vid tiden för revolutionen bodde här uppenbarligen ändå redan runt 500-700 judar. Deras härkomst var blandad från de olika judepopulationerna i landet, en liten del var så kallade portugiser från Bordeaux et Saint-Esprit-lès-Bayonne, en annan del var öppet sefardiska judar från Avignon og de påvliga länderna, emedans den större delen var ashkenaziska judar, runt 350 individer från Metz, Lorriane samt Alsace, men även runt 200 från andra länder såsom Tyskland, England, Polen, Ungern oc Nederländerna. ‘Portugiserna’ och Avignon-judarna var de som var mest välbeställda och de var främst handelsfamiljer boende i Sorbonne og Odéon.

~

Axat från boken Europas tungomål

MasculinitiesI love that You adore masculinity in all its forms, that means that You will never find all that You find attractive in one man, but will find many men attractive, inciting Your lust and willingness to make love with them


~


sabato 21 novembre 2015

Min musa Maria


vandrandes genom livet
ensam i sitt själv
levandes i sig själv
varandes i sin entitet
lycklig

samtidigt olycklig
i sitt varande
längtandes
suktandes
önskandes
efter dig
ja, Dig

fann dig där för stunden som blev
ett ögonblick
ögon mot ögon
ögon i ögon

min själ gick in i dig
din själ gick in i min
själarnas möte
andarnas innerliga kram

jag mötte dig
vi möttes
en stund, ett ögonblick
en evighet
vi försvann

olika liv, långt långt bortifrån
min suktan, önskan, längtan, efter Dig
kvarstår ack

dina ögon, din charm, din utstrålning
din värme, ditt sinne
dessutom din kropp

jag vet inte vad jag mer skall säg
förutöver att jag träffat
den som med all sannolikhet
verkligen är min själskärlek
min själarnas kärlek
kropparna är desorienterade

din attraherande skapelse
intellektuella dragningskraft
erotiska varelse

min själ kan ej annat
än känna kärlek inför dig
för det är vad mitt hjärta så gör
med själslig fullmakt

tu e m’amore Maria, ma Erato
~


Totality


You are the totality of existence
in Your own essence ~


venerdì 20 novembre 2015

Alsacejudarna - Judarna i Alsace - Europas tungomål DCXXXI


Västjidiš talades ävenledes utav judarna i Alsace som var tyskpråkigt land inom det Heliga Romerska riket framtills mitten utav 1600-talet, judarna haver bebott området sedan tiden före korstågen, åtminstone minst sedan omkring år 1000. De alsaciska judarna hade inga rättigheter alls men var direkta undersåtar till den tyske kejsaren som ehuruväl vanligtvis sålde ut denna rättighet till olika lokala härskare, judarnas befintlighet var således beroende av dessas kynne. Generellt sett var lagarna som pålades judarna väldigt restriktiva. Alsacejudarna minskade kraftigt under åren av den svarta döden, 1348-49, men ej endast som en följd av pestdöden, utan även olika massakrar då de beskylldes för digerdöden, utvisningar m.m. ledde till denna befolkningsminskning varvid främst Schweiz samt Badenregionen ansågs attraktiva flyttningsställen. Under Alla Hjärtans dag år 1349 massakrerades flera tusen alsacejudar under den så kallade Strasbourgpogromen. Frankrike tog över området vid trettioåriga kriget under första hälften utav 1600-talet, hvilket innebar en brytpunkt för judebefolkningen som nu började växa till sig. En delvis förklaring till detta kan vara att de stränga regulationerna ej följdes speciellt strikt under dessa oroliga år, hvilket gav en relativt stor inflyttning som konsekvens, speciellt i övre Alsace. Man räknar med att det under de sista årtiondena på 1700-talet fanns runt 22 500 judeoalsacer, varav de flesta befanns i  Nedre Alsace. Dessutom var de främst boende i rurala lokaliteter og därmed obekanta med ghettoiseringen som tog fart på andra håll i Europa, detta för att judar under tidigare sekler varit förbjudna att bo i städerna. Judeoalsacerna hade sina kulturella band till rhendalens judaism, men fingo ett visst inflytt från andra delar av Frankrike, hvilket sägs ha skapat en unik blandning. Någon allmänn alsacisk intelligentia kan ehuru ej skönjas utan den judeoalsaciska befolkningen bodde främst på landet, pysslandes med sysselsättningar som hör därtill, hvilket påverkade den kultur de levde i. Vid tiden runt revolutionen fanns bara ett färre antal judeoalsaciska familjer med någon märkbar förmögenhet, emedans hela 10 procent fick ekonomisk hjälp till sitt uppehälle.


~

Axat från boken Europas tungomål

Polyandry


many men attracts
not enough with one

you do not need to choose

~


giovedì 19 novembre 2015

Rinna


floden rinner
utan erbjuden påtår~


Carpano Bianco - Vermut
Den vita högkvalitativa vermouthen Carpano Bianco sticker ut utav de övriga vita vermoutherna i att den har en trevlig julkryddighet med kryddor såsom nejlika et kanel, men även citrus, örter et fleurs, smaken är finessaktig et fyllig, vinöst elegant rundad sötma med framträdande krydda där även bitteraktig malört sticker fram.


Både rumstempererad som kyld, går väl.


mercoledì 18 novembre 2015

Judarna i Metz et Lorraine - Europas tungomål DCXXX


Till Metz i nordöstra delarna av landet började judar återkomma under andra hälften av 1500-talet efter att trenne århundaden gått sedan området senast bebotts av judar, ett inflyttande som skedde samtidigt som Franska kungadömet 1552 befäste sin makt i området. Någon förklaring till denna toleranta hållning gentemot en judisk bosättning i området har inte kunnat ges. Några judiska familjer fick tillstånd att bo i området gentemot betalning av en avgift og mot att de åtminstone en gång i månaden skulle gå i kyrkan för att höra en predikan. Judebefolkningen fortsatte ständligen att öka och 1717 räknar man att Metz hade 1900 judar av en total befolkning på runt 26 000. Judarna här talade västjiddisch og den judiska befolkningens tillväxt över åren har inte sin främsta grund i exceptionell barnaalstring utan i immigration från främst det tyska Rhenlandet, men även från omgivande lågland, inklusive Alsace. Man har ehuru ej kunnat besvara frågan om varför de franska myndigheterna i just detta område tillät judar att bo där emedans andra delar av Frankrike var bannlysta för judar, i sydväst klarade man ju ej ens av att bekalla de nykristna för judar förrän 1723, även om man informellt visste om att de var just sådana. Att de hade en positiv inverkan på den lokala ekonomin kan ej vara hela förklaringen, för ty det hade antagligen varit positivt för ekonomin i hela konungadömet om judarna bara hade sluppos in. En liknande immigration skedde i Lorraine under perioder då franska trupper besatte regionen emellan 1633-1661 samt 1670-1697, vid några tillfällen i början skedde inflytt åtföljt av utflytt på grund utav allmänhetens avsky gentemot judarna. Lorraines härskare fann ehuru intresse i att locka till sig olika bankfamiljer och 1721 gjordes en lista på hvilka judiska familjer som fick bo i hertigdömet, resterande fick flytta. Lorraine bleve 1766 en del av Frankrike varvid Ludvig XV erkände judarna rätten att kvarbo i regionen. Vid tidpunkten för revolutionen fanns här femhundra familjer og även dessa talade västjiddisch samt hebreiska i religiösa som studiösa sammanhang, men franskan började få hög status bland den judiska eliten redan under början av 1700-talet. Jidišk litteratur inköptes från Amsterdam ock Tyskland före 1764 när det första tryckeriet skapades i Metz. Judarna i Metz og Lorraine befann sig under en hel del yrkesrestriktioner, men fanns ändå inom alla möjliga olika yrkeskategorier, allt från låg- till högstatusyrken.


~

Axat från boken Europas tungomål

martedì 17 novembre 2015

Owning


I

cannot own You

your feelings
your doings
your will
your wishes

your all

I

want You
to have it all

all pleasure
all wishes

You

own me
~


Kaldeisk arameiska ~ Sōreth


Kaldeisk arameiska / Sōreth är ett nyarameiskt språk som talas företrädesvis utav de kaldeiskt kristna, som är en subgrupp inom det assyriska folket, språket bär starka spår utav det gamla syrianska språket. Den kaldeisk-katolska kyrkan var nestorianer som år 1553 unierades med den katolska kyrkan i Rom. Historiskt bor de främst i Turkiet och Irak, i nutid främst i Irak samt i diasporan.


Språket är högeligen diversifierat men det är alqoshiskan, från Irak, som är den hegemoniska varianten som har poesi og böcker skrivet på sig sedan 1600-talet och framåt. Ett, utav flera, distinkt kaldeisk-arameiskt tungomål är hértevinska som talas utav högst 1000 nutida personer, endast eventuellt några ental kvarfinns i Turkiet idag emedans resterande är utspridda i diasporan i Västeuropa. Språket talades främst i, og runt, byn Hertevin i Siirtprovinsen och avskiljer sig markant från övrig östarameiska, inklusive övrig kaldeisk arameiska. Allena myge lide finnes i skrift, då syriska är språket för skrivelser ordinärt, idag talar de flesta även bara kurdiska. 
~


Terroristskydd


skolom vi skydda oss från terrorister
bland gränsövergångare

så äro det belgare og fransmänn
vi vid gränsen börom stoppa

det är ju därifrån de alltsomoftast äro~