venerdì 24 febbraio 2017

Erotica - English EditionISBN-13: 978-1542935265 
ISBN-10: 1542935261 ~

HoneyI will lick your honey for ever~


Salig väntan


fastbunden, tjejen ridandes på
jag jämte

hållandes min starkt eregerande kuk


~


giovedì 23 febbraio 2017

Nyttja männ


vi män bör nyttjas utefter era behov
det må vara emotionella, sexuella eller materialistiska

vi ärom Edra


~


Manlighet


män bör redan i tonåren
brytas ned sexuellt, psykiskt et emotionellt

för att sedan byggas upp
som kvinnodyrkare~


Regionaliserad kärnvapenrisk - Postmodernisme premillénaire XCKärnvapenriskerna har tvärtemot vad domedagsprofeterna sägo gått från globalt hot till ett mer lokalt eller regionalt då flera länder fått tag på mindre kvanti­teter av kärnvapen, eller andra liknande vapen, även om nästan samma mängd vapen åtfinnes, vissa länder har ju gjort sig av med kärnvapnen emedans några har minskat sin arsenal, så har det reella storkrigshotet reducerats då maktpoler disintegrerats eller åtminstone bytt inriktning, kärn­vapnens tidsmässiga räckvidd har numera också teoretiskt förkortats avsevärt hvilket lär leda till en stor minskning utav kärnvapensstridsspetsar då länder med en mindre ekonomi icke klarar av att hålla uppe kvantiteten.


~


mercoledì 22 febbraio 2017

Uppskattning


det är ett privilegium
för en make

att sätta sin mun mot ditt sköte
slickandes ditt våta nav

direkt efter en megakuk
gjort sitt

~


Hål


med själsligt hål
finns det många hål
att ifylla

kvinnohål
rectumhål
orala hål

detta ovan
kan va av kärlek
eller av tilltäppning

men även

alkohol

är nyttjad som idol

ty själens hål
måste ifyllas
måste hållas
med ett hål

universums svarta hål
innan vi når alltets mål~

Castelforte - Corvina Veronese 2010
uve Corvina


coltivate sulle colline
est di Verona

rosso rubino intenso
eleganti note

amarena e mora matura
vaniglia e spezie aromi

ben strutturato
equilibrato

tannini arrotondati

delicatissimo~

martedì 21 febbraio 2017

Maktfördelning


ju mer makt kvinnan har
ju bättre är det

ju mindre makt mannen har
ju bättre är det


~Antropogen klimatförändring - Postmodernisme premillénaire LXXXIX


Giddens framhåller exempelvis att dagens värld är mer globaliserad än andra tiders.1 Globalisering kommer senare nämnas mera kring men Giddens framhåller här vanliga skrämselfakta då han nämner att risken blivit global, ingen kan undfly massförstörelsevapen eller den potentiella växthuseffekten, detta havom gjort så att vi börjat tänka globalt. Risken för massivt kärnvapenskrig med efterföljande atomvintrar får väl dock anses ha minskat avsevärt även om den finnes kvar og så antagligen för alltid kommer att göra. Lyotard framför2 att atombomber möjliggör krig under atombombsparaplyt och problemet är enligt Lyotard icke bomberna utan solens ofrånkomliga upplösning om 4½ miljarder år - frågan är hur människan evolutionerats fram till dess. Rummels något självklara proklamation är osså nämnvärd, det är icke kärnvap­nen som äro de farliga utan det är människorna som innehava dem som kan vara farliga, i anklang till detta anför han även att det äro de demokratiskt valda människorna, d.v.s. de fritt valda politikerna, som historiskt sätt har visat sig vara minst farliga3 - men därmed icke sagt att risken är noll, ty en risk kan inte vara noll såtillvida risken ej finnes alls. Att demokratiskt valda politiker i USA inte alls visat sig vara ofarliga, förglömmer han. Växthuseffekten väntar ännu på att bli bevisad, i laboratoriet helst,4 men även om vi antagom att växthusteorin är sann så är konsekvenserna till denna icke klarlagda og flertalet seriösa men olika teorier finnes kring detta. Den vanligaste teorin som også den pöbliska massmedian anammat är att jorden blir varmare hvilket får isarna att smälta hvilket i sin tur höjer havsnivåerna samt dränker områden, och i vissa fall hela länder, men en annan teori förtäljer att om isarna i nord smälter så är det stor risk att de atlantiska strömmarna ändrar förlopp hvilket förkyler klimatet, tvärtemot växthusnissarnas proklamation, bland annat så ligger ju Stockholm nästan i höjd med Grönlands södraste udd og det varma Rom i Chicagos huttrande höjder - en ny istid är således att vänta för norra Europa, operation Utflytt Svitjoð får påbörjas, dit de atlantiska strömmarna istället går lär väl då få ett varmare klimat og det bliver ej någon reell förändring utan strömmarna finns kvar, bara att de flyttat på sig - sådan är naturen. En annan teori förtäljer att om jorden blir varmare så försvinner gas från havet hvilket sänker vattennivån, ytterligare en teori vill ha det till att vid ett varmare klimat följer ökad snönederbörd i Antarktis og därmed mer is, mindre vatten, og så vidare. Mosley-Thompson menar att: “Although many scientists are now willing to accept that human activities have contributed to global warning, no one can say with any assurence whether the Antarctic ice cap is growing or shrinking in response”5 (märk many, d.v.s. icke all) och säger vidare: “Anybody who tells you that they know is being dishonest”6 - en av de politiker som tidigt insett att människans beteende kunde få klimatkonsekvenser, og som osså var beredd att ta i med krafttag mot detta beteende, var Hitler och han var kanske till og med den förste statschef som framförde förvisningen om ‘antropogen klimatförändring’, lyckligtvis så har dock människor av hitleriansk dignitet antagningsvis fel, ty klimatförändringarna som skett under den innevarande korta historiska epoken är ej beroende utav människans gärningar utan av solens aktivitet hvilken jordens klimat följer - flera såkallade postmodernister förnekar också miljöfrågan.7 Att människor ofta läggo ansvaret hos de styrande om naturen går emot ‘människan’ är knappast något nytt eller utrotat fenomen,8 de styrande har alltid fått betala priset när åkrarna slår fel, og gudarna ej lystrat till bönerna, eller offrerna. Men även om vi skulle anamma att växthuseffekten verkligen leder till domedagsprofetiornas teser så är detta ändå icke en global risk, man kan krasst konstantera att alla områden på jorden inte alls skulle må dåligt av höjda temperaturer og till exempel större jordbruks­produktion, og så vidare, emedans vissa områden istället skulle löpa mycket större risk, vissa skulle helt försvinna som vissa Stillahavsstater räknar med - risken är ej global utan regional samt högeligen diversifiserad, åtminstone så länge solen ej blir för varm. Detta fåom vi ehuru taga upp med solgudomarna. 
Fotnoter
1) Se t.ex. Giddens, 1997:225.
2) Lyotard, “Oikos”, i Oekologie im Endspiel, 1989, här i idem, 1993:96-107.
3) Rummel, “Waging peace through democracy”, i Waging Peace Bulletin 4, Winter 94/95.
4) Se för en kritisk diskussion kring växthuseffektens vara eller icke vara i Bailey (ed.), The true state of the planet, 1995, främst Ballings bidrag på pp. 83-107.
5) Mosley-Thompson, refererad i, Schneider, “The Rising Seas”, i Scientific American Presents, No. 3 Vol. 9 1998:31.
6) Mosley-Thompson, citerad i, Schneider, 1998:31.
7) Beck, 1996:67.
8) Dagens miljödebattörer lägger ofta ett större ansvar hos politiker, likså gjorde man i Kina, og annorstädes, några hundra år före ‘vår’ tideräkning, Fairbank, 1994:66.Melone & Grappa - Bottega

en melonsmakande grappalikör
vad kan liksom gå fel?

suveränt meloniskt god
gjord på medelhavsmeloner

smak af frukt og liv

~


Girlfriend


the bitch
the male sweatheart

the underdog

~


lunedì 20 febbraio 2017

Thou my sweet

 

when thou me met
I thou wet

through the tongue sweet
~


Allah föredrar flickor


- Enligt klanledarna kommer lagarna från Gud. Men jag läser också koranen och har aldrig hittat något om att kvinnor inte får gå utanför hemmet eller utbilda sig. Tvärtom står det att Gud föredrar flickor.
Sanaa Abdel Razak


~


Sanaa Abdel Razak i Plesner, Eva, “Hur kan de hitta på de där reglerna? Guds vilja är det i alla fall inte”, i Sydsvenskan 25 juni 2010 s. A15

Cantabriskan

I Kantabrien åfinnes språket cántabru / cantabriska / montañés som ibland definieras som eget, ibland som asturiska, ibland som en distinkt form av arkaisk kastiljanska och är givetvis en transitionell språkvariant inom de asturoleonesiska språken men haver haft en egen utveckling direkt från latinet og vulgärlatinet, men ock i nära samklang med nabospråken.

Cántabru uppdelas i macrovarianterna tu med floden Saja som gräns, samt i ett antal andra geospråkliga varianter, ofta i antalet sju. Språket är akut utrotningshotat med anledning utav kastilisering, man vet ej hur många som ännu talar cantabriska, inget politiskt stöd är att vänta förutöver att UNESCO erkänner det sedan år 2009.

Utav de asturoleonesiska språken så är det cantabriskan som är mest närstående kastiljanskan.

~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Éu pens


éu pens qe non
éu pens qe

éu pens qe schi

~


domenica 19 febbraio 2017

Vild älskare


jag är mer kärleksamt passionerad, älskar med kärlek, värme o närhet, i en älskogsakt, som en trygg älskogspartner - men många kvinnor vill ibland, eller ofta, ha även mer vild eller till og med hård sex, og detta är jag sämre på då det går emot min mer mjuka passionerade kärsamma älskogsstil.


En del kvinnor njuter hundrafaldigt mer av vild sex, i en mer djurisk extas, og det finns ju då inget bättre än att kvinnan bör få detta, så ofta hon vill.

~


Livsfientlig livskonformism - Postmodernisme premillénaire LXXXVIIIAtt denna inflexibilitet är ogynnsam i ett samhälle som inte är präglat utav totalt lika individer - ett etniskt, religiöst, språkligt, politiskt, kulturellt, psykologiskt, og så vidare, totalt likstående folk, en massa - ter sig självklart. Vissa lägger häri till grund att vi, denna entitet av människor, bestandom utav olika individer og därmed så kan likställdhet aldrig nås, denna likställdhet är heller inget önskvärt, vissa menar att denna inflexibilitetsframtvingelse är något nytt som har sin grund i en allt mer globaliserad värld där de kulturella samt ekonomiska influenserna är allt för grava för att en stat skall kunna styra samt ställa hur den vill utan att taga hänsyn till artrikedomen hos människan, en artrikedom som i högsta fall har med att göra med att vi, mänskligheten, bestandom utav olika individer. Dessa individer omfattar numera sisådär strax över 6 miljarder individer men detta gör oss ändock till en ytterst liten minoritet på jorden, räknat per individ enititet.
~


Sejerlänner platt ~ Siegerländer platt i Siijerlant ~ Siegerland


Sejerlänner platt / siegerländer platt är ett mosellfrankiskt språk talandes i Siijerlant / Siegerland og utgör den nordöstligaste formen utav dessa språk, behavandes många vokabulära likheter med hessiska samt sydvästfaliskan og som i likhet med de övriga mosellfrankoniska språken ej havandes genomgått den högtyska fonologiska utvecklingen, samt behavandes grammatiska egenheter ock vokabulär distinkthet, stor sådan i förhållande till högtyskan.

Språket används icke särleda i skrift men åtfinnes naturligtvis beskrivet i ordböcker og grammatikor.~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.