mercoledì 17 settembre 2014

Bulgariska språkets historiska indelningar - Europas tungomål CDVL


Bulgariskan skrivs med det kyrilliska alfabetet som på 900-talet fick ersätta det glagolitiska, man har 30 tecken samt 45 fonem, genom Bulgariens inträdde i EU så blev kyriliskan EU’s tredje officiella skriftsystem. Skriftspråket har sin grund i de nordöstliga målen och har så i princip alltid haft, detta även om några av de senaste kodifieringsarkitekterna kommit från de västra språkområdena. Bulgariskan indelas i likhet med de flesta andra mål i trenne olika historiska perioder i enlighet med det tripartitiska tänkandet som så ofta är förhärskande, den fornbulgariska / forn(kyrko)slaviska / fornmakedonska perioden inleder samt varandes från 800-talet till 1100-talet och härstammade från det äldsta skrivna skriftspråket som nyttjades i de litterära skolorna vid Preslav og Ohrid, samt fungerandes förutöver i kyrkan även som myndighetsspråk i det första bulgariska riket. Under 1100-1400-talen så talades medelbulgariska, detta tungomål kan likställas med vulgärlatinet, då det bulgariska folkspråket trängde in i det förstelnade skriftspråket - d.v.s. det fornbulgariska skriftspråket som efter två århundraden av byzantiskt styrd hellenisering återinsattes 1186 och fungerade för kyrka och stat fram till det ottomanska rikets framväxt og erövring 1396, varvid de omfattande turkiska inlånen kunde inkomma i språket. Nybulgariskan beräknas då börja ge sig till känna under 1400-talet och är det som talas samt skrivs nu. Under 1500-talet gjordes det första försöket, som kommit att benämnas den damaskinska stilen, att kombinera kyrkoslaviskan med det talade språket, bland annat fonologin samt de många turkiska inlånen, turzismerna, är tecken på detta.

~

Axat från boken Europas tungomål.

martedì 16 settembre 2014

I Nationens försvar


fort man skriver en liten text, som på något vis, verkar det som, angriper Sverige, eller något i Sverige, på något vis verkar det som

kommer en anhop responser i rikets samt folkets försvar, ofta påtalandes att dessa oegentligheter minnsan sker annorstädes med, då är det liksom okej, eller sägandes hur fel man måste ha, eller förringa det, fördöljandes, ja rent utav förneka det, vad det nu än är, hur vanligt o allmänt känt det än är

ja det är känsligt det där, att på något vis angripa nationen
dessa patetiska människor~


lunedì 15 settembre 2014

Bulgariskans ethos - Europas tungomål CDVIL


Bulgariskan som är det klart dominerande målet i Bulgarien hör till den indoeuropeisk-slavisk-sydslavisk-östra grenen och talas av omkring 85-90 % av befolkningen och det är också det nationellt erkända språket. Det finns en säregen variant, kallad bogomil, eller palitiani, men den är inte så säregen för att kunna kallas ett eget tungomål enligt striktare regler, men givetvis så är alla talade och skrivna tungomålsvarianter tungomål av sitt eget värde. Vissa geospråkliga varianter är ehuru mer arkaiska än andra ock bulgariskan delas ibland in i en väst- samt en östbulgariska utefter en gräns som benämns som yatgränsen, yatova granitsa, efter vissa fonologiska särskiljaktigheter. Bulgariskan är alltså både det språk som talades av de turkiska bulgarerna som erövrade området och namnet på den bulgariska som talas nu. Turkbulgariskan var ett så kallat altaiskt-turkiskt-tjuvasjiskt mål, eller man tror i alla fall att de tillhörde den tjuvasjiska undergruppen, och kallas ofta protobulgariska och är inte ett indoeuropeiskt-slaviskt mål som dagens mål äro. En äldre hypotes var att protobulgarerna var ett ugrofinskt folk, men man har sedan kommit på bättre tankar samt insett det turkiska faktumet - en ännu konstigare teori utgick ehuru från den ugrofinska tesen och menade att de var samojeder, en del bulgariska historiker menar även att det skulle röra sig om ett pamiriskt-iranskt tungomål. Dagens volgabulgariska språkättling tjuvasjiska bedöms vara en ättling till det turkiska bolgariska språket. Några få lånord har tagits upp av den slaviska bulgariskan från detta utdöda turkiska bulgarspråk, men extra intressant är att en protobulgarisk inskription har ett inlån från slaviskan, hvilket visar på slaviskans förtida existens. Den turkbulgariska skriftkällan är således det äldsta nedskrivna beviset för slaviskans existens. Det är den vanliga slaviska titeln župan som således antagligen var sociopolitiskt signifikant redan i prehistorisk tid, så till den mildra grad att den blev inlånad till ett turkiskt språk.


~

Axat från boken Europas tungomål.

sabato 13 settembre 2014

Det fornbulgariska riket - Onogundur-Bulgariska imperiumet - Bulgariska khanatet - Europas tungomål CDIIVL


De invasiva turkisktalande bulgarerna hade tidigare haft ett rike ovan Svarta havet samt bort till Kaspiska havet, norrom Kaukasus, det såkallade Fornbulgariska riket / Onoguria / Onogundur-Bulgariska imperiumet. Detta rike skapades utav Kurt / Kubrat som hade spenderat viss tid vid det byzantiska hovet, han var enligt en legend ättling till hunnen Attila, hvilket ej är helt otroligt men mer säkerligen vet man att han var av rojal Duloklan. Vid åren runt 630 samlade han stamdelar utav utigurerna og kutrigurerna samt skapade det Onogundur-Bulgariska imperiumet som kan ha sträckt sig så långt som till Pannonien, även innehållandes underkuvade avarer, kapitalstaden tros ha varit Phanagoria på Tamanhalvön i dagens Krasnodar krai. Efter khan Kubrats avfälle kommo riket att efterhand disintegreras, med viss hjälp av khazariska attacker, vi ser nu upprinnelsen till Volgabulgarien, bulgarerna i Vojvodina ock Makedonien, bulgarerna som kom ner till södra Italien, kaukasiska bulgarer, samt slutligen via khan Asparah det Första bulgariska riket / Donaubulgarien / Bulgarien / Bulgar qaghnat / Bulgariska khanatet som skapades genom dennes erövring utav Moesien og Dobrudja omkring år 681, han lär haft med sig emellan 20 000-30 000 bulgarer under sin inflytt. Det första bulgariska riket kom att bli ett mäktigt rike över större delen utav Balkan, från Adriatiska havet till Dnejpr, emellan Budapest till Svarta havet, till nordliggande gränsen av Attica i syd. Deras ursprungliga religion levde gott och nya ärovördiga tempel byggdes i huvudstaden så sent som under 830-talet men år 864 övergick bulgarerna officiellt till kristendomen, under khan, senare knyaz / tsar Boris I, og Bulgarien kom då att bli ett center för slavistiken och det fornbulgariska slaviska språket vann terräng, kommandes att bli fornkyrkoslaviska, från år 893 blev den slaviska tungan officiellt språk i stat samt kyrka, riket bedöms ha funnits framtill 1018 när det slutgiltigen erövrades av Byzantium och det var under denna mellanliggande tid som det turkiskbulgariska språket samt folket försvann, av vad vi kan döma i en stegvis inassimilering i den slaviska befolkningen. Narrationen förtäljer att vid slaget af Kleidion år 1014 slogs den bulgariska hären ner flagrant, byzantierna tillfångatog dem, de överlevande 5000 soldaterna utav cirka 20 000, samt gjorde 99 utav 100 av soldaterna blinda, per hundronde läts ha ett öga kvar så att han skulle kunna vara behjälplig i att leda armén hem, när tsar Samuil såg detta skall han ha fått hjärtattack og avlidit, fyra år senare föll hela riket. År 1185 uppkom det Andra bulgariska riket, efter flera uppror gentemot Bysans, man hävdade statsmannamässig knytning till det första khanskapet och rebellerna bestod främst utav slaviska bulgarer, kumaner og vlacher, emedans den etniska härkomsten för grundardynastin Asen är något oklar. Asendynastin har ibland kumanska namn, men enligt krönikörna talade de samt tillhörde de den vlachiska etniciteten, därav kallas detta rike även ett vlachiskt sådant.

~

Axat från boken Europas tungomål.


giovedì 11 settembre 2014

Turkbulgariernas turkförlorade slavifierade Bulgarien - Europas tungomål CDIIXL


Det var i trakterna vid Bulgarien thrakerna bodde i början av 500-talet f.kr., då skyterna og hellenerna började tränga in i området. De som först benämndes bulgarer är egentligen ett turkfolk som emigrerade till området på 600-talet, men de assimilerades gradvis in med de slaver som sedan ett hundratal år hade haft sin vistelse i området, samt de romaniserade thraker som likväl där bodde - anno 680 skall khanen Asparuch samt hans män ha korsat Donau samt bildat det första bulgariska riket. Bysans blev tvunget att erkänna den bulgariska staten og slaverna som bodde i området fick betala skatt till sina nya bulgariska herrar. Men det var slaverna som drog den högsta kulturella vinsten och bulgarerna var troligen helt inassimilerade i det slaviska samhället på 800-talet och det turkbulgariska språket försvann in i tomma intet, ytterst få spår är avlämnat. Bulgarerna har ehuru ej innehaft självständighet under långa perioder århundradena igenom. Jeeran 1018 besegrade bysantierna bulgarernas område som vid tidpunkten hade hunnit bli ganska mäktigt i regionen. Vid 1185 erövrade ehuruväl bulgarerna till sig ett rike som fanns kvar ända till 1396, då styvbroderfolket osmanerna tog över landet och styrde över det framtills 1878, då Berlinkongressen gjorde Bulgarien till ett autonomt furstedöme. Man valde en prins från Sachsen-Coburg-Gotha huset till furste som lät utropa sig till tsar 1908 varvid landet fick sin eftersträvansvärda frihet från turkarna. Landet valde att bli satellitstat till Nazityskland och tvingades till detsamma under Sovjettiden. Landet har alltså inte förrän nu fått verklig frihet, bortsett från några få år under början av detta sekel och tidigare under den förosmanska tiden - hvilket kan anses vara ett bra tag sedan.
~

Axat från boken Europas tungomål.

martedì 9 settembre 2014

Mindre språk i Bosnien-Hercegovina - Europas tungomål CDIXL


Andra mål som skall ha talats i landet före självständigheten är altaisk-turkisk-oghuziskans turkiska samt ruthenska. Under frihetskampen så har återigen afroasiatisk-semitisk-västcentralsemitiskans arabisk-talande befolkningselement inkommit i landet via wahhabitiska mujahider, de flesta utav dessa har blivit utvisade efter krigets slut och etniska påtryckningar från USA men en del har kvarblivit eller åtminstone inspirerat bosnier till sin religiösa tro och i detta helt övergått till arabiska, någon eller några mer eller mindre isolerade byar finnes där arabiska är språket i skola og värld.


~

Axat från boken Europas tungomål

Ur-gin


zaemeen
ŋáemeen

eneàm

~

lunedì 8 settembre 2014

Äktenskap ger hög status - HomoAnimaliaSexualia XIII


Bland grågäss förekommer att hanar har långlivade homosexuella förbindelser. Dessa par ägnar mer tid än heterosexuella par till ceremonier som binder individerna samman. Ofta har enkönade grågäspar hög social ställning i flocken


gäss visar vägen
i heligt flygandes namn

säg yes till äktningKälla: Silverin, B., ”Djurrikets sexuella mångfald”, i Forskning & Framsteg, nr 4 maj-juni 2003, s. 26-31


sabato 6 settembre 2014

Att punscha


dov bärnsten från glas av tenn
len värme längs gom og sen ner

söta strålar gifva liv sken

~

venerdì 5 settembre 2014

Judarna i Bosnien-Hercegovina - Europas tungomål CDXL


Det -italisk-romansk-östromanska målet aromunska kan också vara företrätt av en liten spillra, men se om detta språk under Albanien, och item det -romansk-iberoromanska målet ladino / sefardiska / spanjolska som före det senaste kriget hade en livsaktig koloni i Sarajevo; spanjolerna genomgås primärt under Turkiet samt för tiden före exodusen under Spanien. Redan 1581 byggde den ottomanska guvernören ett speciellt hus på tvåtusen kvadratmeter, hvilket menades skulle bebos av 60 judiska familjer och huset var situerat i utkanten utav det muslimska kvarteret öster om Kal Grandi, den stora synagogan, og kallades Il Kurtijo av judarna. Huset var ingen påtvingad ghettoisering, då judarna inte var tvugna att bo där, utan det kan sägas mer ha varit en social inrättning för de fattiga, emedans rikare judiska familjer valde att bo annorstädes. 1686 kom de första ashkenaziska judarna från Ungern, när ottomanerna utkastades därifrån följde några med, fler kom efter 1878 då Österrike-Ungern tog över. I början av 1800-talet fanns det flera judiska kvarter i Sarajevo, alla i närheten utav muslimska diton. Även om runt 50 % av de då nära 5000 sefarderna talade spanjolska under 1930-talet, så hade den sista judeospanska nyhetstidningen, La Alborada, upphört redan 1901. Man räknar att det fanns runt 14 000 judar inom gränserna av Bosnien-Herzegovina före förintelsen närav 10 000 bragtes om livet, många av de som överlevde var sådana som lyckats fly in till den Dalmatiska kusten som var italienskt hvilket innebar visst skydd. De flesta överlevande flyttade sedermera till det Heliga landet, men i det tidiga 1990-talet, innan de bosniska krigen, så fanns det omkring 2000 bosniska judar och relationerna folken emellan ses som överlag goda. När krigen började så evakuerades nästan alla judar till Israel utav en judisk organisation, de flesta har valt att stanna där. Ävenså, idag bedöms det finnas omkring 500-1000, utspridda på städerna Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Doboj samt Zenica, återigen bedöms relationerna som goda.

~

Axat från boken Europas tungomål

giovedì 4 settembre 2014

Aggressionsutlösning


Dödsskalleaporna utav manligt kön visar fränt upp sin erigerade fallos emedans gorillor slår sig på bröstet, hojtandes, samtidigt som hansliga Lemur catta istället smetar in sin svans med något stinkande element för att sedan svaja runt med sin nyspunna stinkbomb i luften.

Manliga människor hugger dig med en kniv, eller utlöser ett skott.
~

martedì 2 settembre 2014

Grimms lag


φ θ χ ~ f Þ χ
b d g
p t k
f Þ χ ~ φ θ χ


~

lunedì 1 settembre 2014

Romerna/Zigenarna i Bosnien-Hercegovina - Europas tungomål CDXXXVIII


Det finns åtminstone ett nu levande romanispråk företrätt inom landets gränser, romerna har blivit extra hårt åkommet under de senaste etniska rensningarna och många har flytt landet. Romerna i Bosnien tillhör den -indoariska-centralindoariska-romani-vlach-gruppen i likhet med de boende i Albanien, fast i Bosnien-Hercegovina så fanns icke bara sydvlachiska, utan även andra grupper såsom kelderesj samt serbo-bosniska vlacher. Även arlijerna som är en icke-vlachisk romanigruppering tillhörande -romani-balkan-språken åtfinns i landet. Romerna har ej varit i så stort antal i Bosnien och efter andra Europakriget under 1900-talet beräknades det endast finnas 422 stycken i landet, 1953 ökade det statistiska antalet till 2297 styckna och 1981 var antalet uppe i 7251 romer, men hur högt det verkliga antalet var är svårt att sia om, likväl dagens antal. Inofficiella siffror talar om allt från 80 000 människor till 400 000, både kristna som muslimska. Under förutvarande jugoslaviska federationsomständigheter, var det enbart i Bosnien-Herzegovina som romerna blev erkända som ett eget folkslag.
~

Axat från boken Europas tungomål

domenica 31 agosto 2014

Skoltsamiska ~ Sää’mkiõll


Av skoltsamiskan, sää’mkiõll, finnes idag ungefärligen 300 talare i Finland, främst i Sevettijärvi, plus runt tjugo i Ryssland, tidigare fanns tungomålet även i Neiden, Njauddâm, i Norge men har där tragiskt nog dött ut.

Språket har officiell status i Inari och kan utläras i skolan men det är väldans få barn som lär sig, samt talar, språket varvid det är på aktivt utgående, mer så än fallet är för inarisamiskan med ungefärligt samma antal talare.

Emellan 1978-1984 fanns en liten publikation på språket, antagligen den enda sådana som funnits men i likhet med inari så har skoltsamiskan intagit en ny domän genom modern musik då Tiina Sanila havandes utgivit världens två första fulltaligt skoltiska CD-skivor med rockmusik.

För detta samt annat samiskt arbete har hon erhållit pris från Lapland. Väl bekomme.

~

venerdì 29 agosto 2014

Manlig sexolog


det var någon som sökte på ovan ord, kom till mig.
jag borde ta betalt

~

Sexologiskt betonade böcker jag skrivit är Erotica samt serien Tu est Divina.